< >
Facebook Twitter Email

Fysiotherapiepraktijk CG

14-10-2015 Zorgverzekering borstkanker 2016

Voor het eind van het jaar zijn alle zorgverzekeraars verplicht hun zorgvergoedingen voor 2016 openbaar te maken, zodat je de mogelijkheid hebt om een andere zorgverzekering te kiezen. De Keuzegids zorgverzekering 2016 van NPCF legt heel duidelijk uit hoe het zorgsysteem in elkaar zit. Ook heeft NPCF een checklist Zorgverzekeringen die je kunt gebruiken. Het loont de moeite om dat goed uit te zoeken, maar het roept ook veel vragen op. Als borstkankerpatiënt of erfelijk belaste heb je genoeg keuzes te maken en zit je waarschijnlijk niet te wachten op veel uitzoekwerk om goed verzekerd te zijn. Hieronder vind je op een aantal vragen een antwoord. Als je andere vragen hebt, kun je die onderaan stellen, dan zorgen we dat we die vragen beantwoorden en toevoegen aan deze pagina.
Vragen
Welke zorg bij borstkanker zit in de basisverzekering?
Welke zorg valt buiten het eigen risico van 385 euro?
Ik heb al behandelingen gehad in het ziekenhuis maar ik heb nog geen eigen risico betaald. Hoe kan dat?
Ik had een hoog vrijwillig eigen risico maar heb net de diagnose borstkanker gekregen. Wat nu?
Wanneer kan ik na de diagnose borstkanker weer een hoog vrijwillig eigen risico nemen?
Ik moet 385 euro eigen risico betalen, maar kan dat niet betalen. Wat nu?
Ik heb geen controles meer en heb alleen hormoontherapie. Gaan de kosten daarvan van mijn eigen risico af?
Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik geen eigen risico hoef te betalen?
Ik moet mijn borstprothese zelf betalen. De borstprothese valt toch onder de basisverzekering?
Wat is het verschil tussen een restitutieverzekering en een naturaverzekering?
Sluiten zorgverzekeraars contracten af op basis van kwaliteit of op basis van geld?
Moet ik bij een restitutieverzekering alles zelf voorschieten?
Ik heb borstkanker (gehad). Kan ik nog wel overstappen naar een andere zorgverzekering?
Als ik voor een aanvullende verzekering een medische verklaring in moet vullen, moet ik dan alles melden?
Als er voor een aanvullende verzekering medische selectie geldt, dus dat je een vragenlijst moet invullen en akkoord moet krijgen, word je dan geweigerd als je afgelopen jaar onder behandeling bent van een arts?
Ik heb een BRCA-genmutatie, maar ik ben nooit ziek geweest. Kan ik nog wel overstappen naar een andere zorgverzekering?
Heeft het hebben van het CHEK2-gen invloed op je verzekerbaarheid?
Zijn er mensen die niet kunnen veranderen van zorgverzekering?
Wanneer moet ik mijn huidige verzekering opgezegd hebben?
Kan ik een aanvullende verzekering nemen bij een andere verzekeraar dan waar ik mijn basisverzekering heb?
Hoe ben ik het goedkoopst uit?
Kan ik korting krijgen op de premie?
Ik heb een machtiging voor fysiotherapie voor een chronische indicatie of voor een borstreconstructie. Kan ik die meenemen naar een andere zorgverzekering?
Wordt fysiotherapie na borstkanker altijd vergoed?
Ik wil overstappen maar heb nog geen twintig behandelingen fysiotherapie op een chronische indicatie gehad. Hoe gaat dat dan?
Mijn partner is hoofdverzekerde en heeft een naturaverzekering. Ik ben medeverzekerde. Kan ik een eigen restitutieverzekering afsluiten? Kan dat alleen per 1 januari?
Als ik informatie wil, moet ik dan contact opnemen met de zorgverzekeraar?
Ik heb kinderen onder de achttien jaar. Hoe zit het met hun aanvullende verzekering?
Kan ik altijd naar België of Duitsland voor een behandeling?
Wordt lipofilling vergoed?
Kan ik specifieke zorgkosten aftrekken van de belasting?
Welke zaken uit de aanvullende verzekering kunnen interessant zijn voor borstkankerpatiënten?
Ik heb psychische hulp nodig. Wordt dat vergoed? Wat als mijn familieleden psychische hulp nodig hebben?
Na chemo (of bestraling in het hoofdhalsgebied) is mijn gebit zoveel slechter geworden. Wordt het verhelpen van mijn gebitsproblemen vergoed?
Wordt constructie van littekens vergoed?
Wordt erfelijkheidsonderzoek vergoed?
Wordt taxol vergoed?
Nu vrije artsenkeuze blijft kan de restitutiepolis komen te vervallen, klopt dat?
Welke zorg bij borstkanker zit in de basisverzekering?
Bijna alle zorg rondom borstkanker zit in de basisverzekering. De basisverzekering is een verplichte verzekering voor elke Nederlander. Veel zorg valt onder het eigen risico van 385 euro. Dat betekent dat je de eerste 385 euro van de kosten die je in een jaar maakt zelf moet betalen. Het maakt niet uit of dat is voor een borstprothese, een controle in het ziekenhuis, medicijnen of een haarwerk.
Welke zorg valt buiten het eigen risico van 385 euro?
De zorg voor kinderen jonger dan achttien jaar, huisartszorg, verloskundige zorg, kraamzorg, vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering, tandartskosten voor verzekerden jonger dan achttien jaar, hulpmiddelen in bruikleen van thuiszorg, nacontrole levende orgaandonor (nier- of levertransplantatie), ketenzorg (dat is zorg waarbij verschillende zorgaanbieders samenwerken (bijvoorbeeld bij diabetes behandelingen)) en wijkverpleging vallen niet onder het eigen risico en hoef je dus niet te betalen.
Ik heb al behandelingen gehad in het ziekenhuis maar ik heb nog geen eigen risico betaald. Hoe kan dat?
Het kan zijn dat zorgaanbieders lang wachten met het sturen van rekeningen. Ziekenhuizen sturen pas een nota als de zorg is afgesloten. Zo is het mogelijk dat voor zorg die in 2015 is geleverd pas in 2016 een declaratie volgt. De behandeldatum bepaalt in welk jaar het ten laste gaat van het eigen risico.
Ik had een hoog vrijwillig eigen risico maar heb net de diagnose borstkanker gekregen. Wat nu?
In dat geval is het verstandig om het eigen risico naar beneden bij te stellen, naar de wettelijk verplichte 385 euro.
Wanneer kan ik na de diagnose borstkanker weer een hoog vrijwillig eigen risico nemen?
Dat is pas verstandig als je net zo weinig zorg verwacht nodig te hebben als gezonde mensen. Zolang je controles hebt, zolang er operaties gepland staan kost een vrijwillig hoog eigen risico je geld.
Ik moet 385 euro eigen risico betalen, maar kan dat niet betalen. Wat nu?
Je kunt met je zorgverzekeraar een betalingsregeling afspreken. 
Ik heb geen controles meer en heb alleen hormoontherapie. Gaan de kosten daarvan van mijn eigen risico af?
Als je nog geen zorgkosten hebt gemaakt en de eerste 385 euro eigen risico nog niet zelf betaald hebt, gaan de kosten van hormoontherapie in principe af van het eigen risico. Je moet ze dan zelf betalen maar het bedrag wordt in mindering gebracht op het eigen risico. Op het moment dat je over de 385 euro gaat, wordt het vergoed. Bij een aantal verzekeraars (VGZ, Univé, UMC, IZZ, IZA) geldt voor hormoontherapie van voorkeursmerken dat deze buiten het eigen risico valt. Hormoontherapie wordt dan vergoed ook al is je eigen risico nog niet op.
Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik geen eigen risico hoef te betalen?
Als je in een kalenderjaar zorg nodig hebt, waarvoor het eigen risico geldt, ontkom je er niet aan, maar je kunt wel een controle plannen in januari en december, een jaar overslaan en dan weer controles plannen in januari en december. Dan heb je wel je jaarlijkse controle, maar houd je eens per twee jaar het geld van het eigen risico in eigen zak.
Ik moet mijn borstprothese zelf betalen. De borstprothese valt toch onder de basisverzekering?
Het aanmeten en de aanschaf van een borstprothese valt inderdaad onder de basisverzekering. Als je nog geen 385 euro eigen risico betaald hebt, kan het lijken alsof de borstprothese niet vergoed wordt in de basisverzekering.
Wist je dat je je oude prothese ook weer kunt inleveren?
Wat is het verschil tussen een restitutieverzekering en een naturaverzekering?
Bij een naturaverzekering kun je naar de zorgverlener (ziekenhuis, specialist, fysiotherapeut) waar je verzekeraar een contract mee heeft. Op de website van de zorgverzekeraar moet te vinden zijn met welke zorgverleners er een contract is. Je kunt het je zorgverlener ook vragen. Wil je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener, dan mag dat, maar dan kan het zijn dat je moet bijbetalen. Dat is dan bijvoorbeeld 20% of 25% van de totale zorgkosten.
Bij een restitutieverzekering kun je naar de zorgverlener van je eigen keuze. Je krijgt daarvoor een budget ter hoogte van het maximaal Nederlands tarief. De zorgverlener moet wel officieel erkend zijn.
Sluiten zorgverzekeraars contracten af op basis van kwaliteit of op basis van geld?
Dat is moeilijk te zeggen en daar zijn de meningen over verdeeld. Het zal een combinatie van beiden zijn.
Moet ik bij een restitutieverzekering alles zelf voorschieten?
Bij naturaverzekeringen declareren de zorgverleners rechtstreeks bij de zorgverzekering. Bij de meeste restitutieverzekeringen hebben de verzekeraars dezelfde afspraken met de zorgverlener en worden facturen rechtstreeks ingediend. Als je moet voorschieten, kun je de factuur eerst declareren, aangeven dat de zorgverlener direct betaald moet worden of je kunt wachten totdat je het geld ontvangt, waarna je de factuur betaalt.
Ik heb borstkanker (gehad). Kan ik nog wel overstappen naar een andere zorgverzekering?
Elk jaar heb je de mogelijkheid om een andere zorgverzekeraar te kiezen. Als je borstkanker hebt (gehad) of erfelijk belast bent, is dat in principe geen belemmering. Voor de basisverzekering geldt een acceptatieplicht. Voor de aanvullende verzekering kan er een medische selectie zijn. Dan moet een medisch adviseur beoordelen of je geaccepteerd zult worden voor de verzekering. Dat je ziek bent (geweest), betekent niet dat je er niet voor geaccepteerd zult worden. Het is verstandig om te voorkomen dat je echt geweigerd wordt. Dat doe je door het recht op eerste kennisneming te vragen. Hoe je dat moet doen, staat in de aanvraag. Als je afgewezen wordt, kun je je aanvraag intrekken. Daarmee voorkom je dat je ooit aan moet geven dat je voor een verzekering geweigerd bent.
Soms is er geen sprake van medische selectie maar van een wachttijd. Dat betekent dat er geen vragen worden gesteld over je gezondheid maar dat je gedurende een bepaalde tijd geen aanspraak kunt maken op vergoeding voor onderdelen van de aanvullende verzekering.
Als ik voor een aanvullende verzekering een medische verklaring in moet vullen, moet ik dan alles melden?
Lees goed welke vragen gesteld worden bij welke aanvullende verzekering. Geef alleen antwoord op de vragen die je moet invullen. Doe dat volledig en naar waarheid. Geef geen informatie die niet gevraagd wordt.
Als er voor een aanvullende verzekering medische selectie geldt, dus dat je een vragenlijst moet invullen en akkoord moet krijgen, word je dan geweigerd als je afgelopen jaar onder behandeling bent van een arts?
Medische selectie betekent inderdaad dat je een aantal vragen in moet vullen. Die vragen kunnen heel verschillend zijn. Er wordt niet altijd gevraagd of je onder behandeling bent van een specialist of in het ziekenhuis bent geweest. De vragen kunnen gaan over of je afgelopen jaar fysiotherapie hebt gehad of verwacht komend jaar, of je een alternatieve therapeut bezocht hebt of komend jaar verwacht te gaan zien etc. Kijk dus goed naar de vragen. Vul alleen die vragen in die gevraagd worden voor die ene aanvullende verzekering en verstrek niet meer informatie dan er gevraagd wordt. Als je op alle vragen ‘Nee’ kunt antwoorden, word je normaal gesproken gewoon geaccepteerd.
Ik heb een BRCA-genmutatie, maar ik ben nooit ziek geweest. Kan ik nog wel overstappen naar een andere zorgverzekering?
Ja, dat kan. Het kan wel zijn dat je voor sommige aanvullende verzekeringen gevraagd wordt of je afgelopen jaar behandelingen hebt gehad bij een specialist. Als dat zo is, kan dat een reden zijn om je voor die aanvullende verzekering te weigeren. Welke vragen gesteld worden en hoe dat beoordeeld wordt, varieert per verzekering.
Heeft het hebben van het CHEK2-gen invloed op je verzekerbaarheid?
CHEK2 en BRCA hebben geen invloed bij het overstappen voor de basisverzekering: verzekeraars hebben acceptatieplicht. Voor aanvullende verzekeringen geldt soms een medische selectie, maar er mogen geen vragen worden gesteld over erfelijke of familiaire belasting. Wel mag er gevraagd worden of je veel gebruik hebt gemaakt van zorg. Lees ook hier een artikel over erfelijkheidsonderzoek en verzekerbaarheid.
En lees hier het artikel “Erfelijk risico goed te verzekeren” door Eline Bunnik, verschenen in ‘Medisch Contact’, op 30 november 2012, 67 nr. 48.
MC_Erfelijk risico goed te verzekeren.pdf
Zijn er mensen die niet kunnen veranderen van zorgverzekering?
Minister Schippers zegt dat die er niet zijn, maar we zien dat overstappen lastig is voor mensen die een naturaverzekering hebben en hulpmiddelen hebben, zoals bijvoorbeeld een hooglaagbed, een rolstoel of een hulphond, of verbandmiddelen, zoals stomazakjes, katheters of wondpleisters. Als ze overstappen naar een andere naturaverzekering, kan het zijn dat ze het ene bed moeten inleveren om een ander bed via een andere leverancier te krijgen. Dat is vervelend. Het kan ook zijn dat ze verbandmiddelen af moeten nemen via een andere firma, terwijl ze goede ervaringen hebben met hun huidige firma.

Overstappen is ook lastig voor mensen die ernstige problemen hebben en een PGB via de basisverzekering hebben. Het is nog onduidelijk hoe dat er precies uit gaat zien.
Verder kan het zijn dat je een aanvullende verzekering hebt voor tandzorg of fysiotherapie en dat daar bij overstappen medische selectie op zit. Je loopt dan het risico dat je daarvoor niet geaccepteerd wordt.
Wanneer moet ik mijn huidige verzekering opgezegd hebben?
De opzegging van je huidige verzekering moet uiterlijk 31 december 2014 om 23.59 bij je zorgverzekeraar binnen zijn. Als je nog niet goed weet waar je je opnieuw wilt verzekeren, dan heb je daarna nog even de tijd: het afsluiten van een nieuwe verzekering kan namelijk tot en met 31 januari. Als je wilt kiezen voor een aanvullende verzekering met medische selectie is het verstandig geaccepteerd te zijn voordat je je huidige verzekering opzegt.  Bij het afsluiten van een nieuwe zorgverzekering vóór 1 januari gaat het opzeggen automatisch. De nieuwe zorgverzekeraar regelt dit dan met de oude zorgverzekeraar.
Kan ik een aanvullende verzekering nemen bij een andere verzekeraar dan waar ik mijn basisverzekering heb?
Ja, dat kan. Soms moet je dan wel extra premie betalen.
Hoe ben ik het goedkoopst uit?
Dat is moeilijk te zeggen. Alles hangt af van de zorg die je nodig hebt en de zorg die je familieleden nodig hebben. Vaak is het zo dat als je een goedkope verzekering neemt je risico’s ook hoger zijn. Als er dan iets onverwachts gebeurt, moet je meer betalen. Je kunt dat risico nemen, maar dan moet je wel zorgen dat je daar een spaarpot voor heeft.
De belangrijkste les bij verzekeren is dat je die risico’s moet verzekeren die je zelf niet kunt dragen. Je kunt uitgespaard premiegeld als reserve bewaren voor als er iets onverwachts gebeurt. Vraag je af: ‘Wat kost een verzekering per jaar’ en ‘wat kost het als je een consult of aanschaf zélf betaalt?’ Als je kleine uitgaven zelf kunt doen is verzekeren vaak niet nodig of zelfs duurder.

De kosten die je zeker gaat maken (bijvoorbeeld door de aanschaf van een bril) kun je wegstrepen tegen de kosten van de premie omdat je dat geld anders toch uitgegeven had. Het premiebedrag dat overblijft, is voor de onvoorziene kosten. Als je dan kijkt wat je verzekerd hebt, heb je zaken waar je misschien gebruik van gaat maken en zaken waar je zeker nooit gebruik van gaat maken (bijvoorbeeld kraamzorg als je een man bent). Je moet goed kijken of de premie die je betaalt de vergoeding, van wat je misschien nodig hebt, waard is. Je kunt ook besluiten geen aanvullende verzekering te nemen en het geld van de premie op een spaarrekening te zetten voor als je het toch nodig hebt.
Kan ik korting krijgen op de premie?
Als je je verzekert via een collectief levert dat extra korting op. Niet alleen via een werkgever kun je je collectief verzekeren, maar ook via gemeenten, patiëntenorganisaties, verenigingen, ouderenorganisaties, commerciële organisaties enzovoorts. Van sommige organisaties moet je eerst lid worden. Vaak is de korting veel hoger dan de kosten van het lidmaatschap. De korting verschilt per organisatie en per zorgverzekeraar. Er is ook verschil in korting op de basisverzekering of aanvullende verzekering.

Je kunt ook korting krijgen op de premie door het jaarbedrag in één keer te betalen. Dat kan 3% korting opleveren. Als je spaargeld hebt, is de rente op een spaarrekening lager dan het geld dat je verdient met deze korting. Als je veel vermogen hebt, dat belast wordt in box 3, is het verstandig om het jaarbedrag vóór 31 december te betalen. Dan betaal je minder belasting over het vermogen in box 3.
Ik heb een machtiging voor fysiotherapie voor een chronische indicatie of voor een borstreconstructie. Kan ik die meenemen naar een andere zorgverzekering?
Ja. Je hoeft niet opnieuw een machtiging aan te vragen als die is afgegeven voor zorg die valt onder de basisverzekering. Een machtiging moet wel elk jaar vernieuwd worden. Machtigingen voor zaken uit de aanvullende verzekering kun je niet meenemen.
Wordt fysiotherapie na borstkanker altijd vergoed?
Nee, er zijn maar een paar aandoeningen die vallen onder een chronische indicatie. Die staan op een lijst met chronische aandoeningen.

Binnen deze lijst zijn – buiten enkele behandelingen bij uitzaaiingen - vooral van toepassing:
- B7 frozen shoulder (capsulitis adhaesiva) (maximaal twaalf maanden behandeling)
- D3 lymfoedeem
- en D4 littekenweefsel van de huid al dan niet na een trauma.

Er is een jaarlijkse verwijzing nodig van je huisarts, oncoloog of chirurg. Deze verklaring of aanvraag heeft de fysiotherapeut nodig om zich te kunnen verantwoorden aan de verzekeraar als die er om vraagt.

Bij een chronische indicatie moet je de eerste twintig sessies eenmalig zelf betalen of betalen vanuit de aanvullende verzekering. De sessies daarna vallen binnen de basisverzekering (maar daarvoor geldt wel een eigen risico). Voor fysiotherapie vanuit de aanvullende verzekering geldt geen eigen risico.
Via deze pagina vind je meer informatie over de vergoedingen van fysiotherapie.
Ik wil overstappen maar heb nog geen twintig behandelingen fysiotherapie op een chronische indicatie gehad. Hoe gaat dat dan?
Het maakt niet uit bij welke verzekeraar je verzekerd bent. Altijd zijn eenmalig de eerste twintig behandelingen fysiotherapie voor een chronische indicatie voor eigen rekening (of worden betaald vanuit de aanvullende verzekering). Pas daarna start de vergoeding vanuit de basisverzekering. Ook als je overstapt, gaat na twintig keer de basisverzekering de zorgkosten dekken. Het gaat wel eens mis en het is soms even puzzelen om die eerste twintig vast te stellen, maar dat kan altijd via je eigen therapeut (die kan een behandeloverzicht uitdraaien).

Als je al langdurige fysiotherapie hebt, is het raadzaam om bij je fysiotherapeut te checken of je op Code 1: Chronische indicatie in het systeem staat en of de behandelingen inderdaad bij je verzekeraar onder die code worden gedeclareerd.

Als dat het geval is, wordt bij een naturaverzekering alles vergoed via de zorgverzekeraar. In geval van een restitutieverzekering kun je de nota met de juiste code bij de verzekeraar indienen of wordt die automatisch ingediend. Als je behandelingen niet op de juiste code worden ingediend, dan krijg je een nota van je fysiotherapeut zélf of loopt de betaling ongemerkt via je aanvullende verzekering tot het maximum daar is bereikt, terwijl de zorg betaald moet worden vanuit de basisverzekering. Het is verstandig dat te controleren.
Mijn partner is hoofdverzekerde en heeft een naturaverzekering. Ik ben medeverzekerde. Kan ik een eigen restitutieverzekering afsluiten? Kan dat alleen per 1 januari?
Als je medeverzekerde bent, kun je op elk moment kiezen voor een eigen verzekering en dat kan ook gedurende het jaar. Een scheiding kan een aanleiding zijn, maar het mag ook zonder opgaaf van reden. Als je kind achttien jaar wordt, moet hij/zij ook zelfstandig verzekerd worden. Dat kan bij dezelfde verzekering maar dat mag ook een andere zijn.
Als ik informatie wil, moet ik dan contact opnemen met de zorgverzekeraar?
Ja, dat kan. Alleen bleek onlangs uit een onderzoek van de Consumentenbond* dat medewerkers bij zorgverzekeraars regelmatig onjuiste informatie verstrekken. Het is verstandiger om de voorwaarden van je verzekering erbij te zoeken en goed te lezen. Extra informatie kun je ook achterhalen via Borstkankervereniging Nederland of www.borstkankervragen.nl
Ik heb kinderen onder de achttien jaar. Hoe zit het met hun aanvullende verzekering?
Kinderen tot achttien jaar worden gratis meeverzekerd voor de basisverzekering en meestal gratis meeverzekerd voor de aanvullende verzekering. Meestal worden ze dan meeverzekerd bij diegene die het uitgebreidste pakket heeft. Het kan dus interessant zijn om een aanvullende verzekering af te sluiten omdat daar voor de kinderen een vergoeding voor een bril of orthodontist in zit.
Kan ik altijd naar België of Duitsland voor een behandeling?
Voor afspraken op de poli kun je zonder toestemming maar met een verwijzing van je arts naar reguliere erkende ziekenhuizen in het buitenland. Voor een behandeling, die binnen de basisverzekering valt, heb je meestal een machtiging nodig. Je kunt hiervoor het beste contact opnemen met je zorgverzekeraar en de voorwaarden op de site lezen. Als je een naturaverzekering hebt en je zorgverzekeraar heeft een contract met het ziekenhuis in het buitenland wordt in principe alle zorg vergoed. Als je een restitutieverzekering hebt wordt er vergoed volgens maximaal Nederlands tarief. Zorgverzekeraars gebruiken bij een borstreconstructie niet altijd dezelfde codes zodat ze tot een verschillend maximaal Nederlands tarief kunnen komen.
Wordt lipofilling vergoed?
De Nederlandse Vereniging van Plastisch Chirurgen is in gesprek met het ministerie van VWS om deze techniek voor alle toepassingen te vergoeden. Op dit moment worden Autologe vettransplantaties bij borstreconstructies (oftewel lipofilling) niet vergoed. BVN hoopt dat dit per 2016 wel het geval is. We zetten ons daar hard voor ik, maar zijn afhankelijk van andere partijen.
Kan ik specifieke zorgkosten aftrekken van de belasting?
Ja dat kan, maar helaas maar heel beperkt. Het gaat dan om kosten die niet vergoed worden door een instantie, die niet onder WMO2016 of het eigen risico vallen. Je kunt denken aan vervoerskosten, tandzorg, artsenzorg, geneesmiddelen, dieetkosten, extra kleding en beddengoed. Bewaar overal bonnetjes van. Wat je terugkrijgt, hangt af van de totale kosten en van je inkomen. Op deze website van Ieder(in) vind je daarover meer informatie.
Welke zaken uit de aanvullende verzekering kunnen interessant zijn voor borstkankerpatiënten?
Wat interessant kan zijn uit de aanvullende verzekering is:
- of er bovenop het bedrag van de basisverzekering nog een vergoeding is voor een haarwerk en of er in plaats van een haarwerk ook andere hoofddeksels vergoed worden
- of de Mammaprint of Oncotype DX vergoed wordt
- of protheselingerie of –badkleding, een zwemprothese of plakstrips vergoed worden voor de prothesedraagsters
- of fysiotherapie vergoed wordt (bij een chronische indicatie zijn de eerste twintig sessies éénmalig voor je eigen rekening of kunnen betaald worden uit de aanvullende verzekering)
- of lidmaatschap van een patiëntenvereniging vergoed wordt
- of er een vergoeding is voor de eigen bijdrage voor geneesmiddelen
- of er vergoeding is van geneesmiddelen buiten Reglement Farmaceutische Zorg (dat zijn geneesmiddelen op recept waar geen vergoeding voor is, zoals maagbeschermers, cremes, slaapmiddelen)
- of er vergoeding is voor psychologische hulp buiten de basisverzekering
- of er vergoeding is van reiskosten van en naar het ziekenhuis en overnachtingskosten voor gezinsleden in een logeerhuis/gasthuis
- of er vergoeding is van de eigen bijdrage voor taxivergoeding
- of er een vergoeding is voor het oncologische Revalidatieprogramma Herstel & Balans®
- of er een vergoeding is voor de eigen bijdrage bij verblijf in een hospice
- of er vergoeding is voor een niet-spoedeisende, geplande operatie in het buitenland (bijvoorbeeld een borstreconstructie)
Ik heb psychische hulp nodig. Wordt dat vergoed? Wat als mijn familieleden psychische hulp nodig hebben?
Je kunt voor hulp bij psychische klachten terecht bij de huisarts of praktijkondersteuner. Deze hulp valt niet onder het eigen risico. Kan de huisarts of praktijkondersteuner je onvoldoende behandelen, dan verwijst hij/zij je door, afhankelijk van hoe zwaar en ingewikkeld je problemen zijn. De behandelingen vallen wel onder het eigen risico. Of de hulp bij één van de IPSO-instellingen, psycho-oncologische centra, vergoed wordt, hangt af van de diagnose. Telefonisch kun je hier meer informatie over krijgen. Sommige therapieën, zoals mindfulness-trainingen, krijg je alleen vergoed bij bepaalde indicaties. Vraag vooraf aan je zorgverzekeraar of je een speciale therapie vergoed krijgt.
Na chemo (of bestraling in het hoofdhalsgebied) is mijn gebit zoveel slechter geworden. Wordt het verhelpen van mijn gebitsproblemen vergoed?
Sanering van gebitsproblemen ten gevolge van chemotherapie en bestraling in het hoofdhalsgebied worden gedekt door de basisverzekering. Je tandarts kan hiervoor een aanvraag doen bij de zorgverzekeraar. Het kan zijn dat je hiervoor een verklaring of een overzicht nodig hebt van de status van je gebit vóór de chemo (of bestraling) en erna. Je tandarts kan een behandelplan opstellen over het herstellen van de ontstane schade, dat bij de aanvraag om sanering ingediend kan worden.
Wordt constructie van littekens vergoed?
Als er een medische noodzaak voor littekencorrectie is, wordt dat vergoed vanuit de basisverzekering. Van medische noodzaak wordt gesproken als er sprake is van verminking of als het litteken aantoonbare klachten geeft. Meestal moet er van tevoren toestemming gegeven worden door de zorgverzekeraar.
Wordt erfelijkheidsonderzoek vergoed?
Als er een reden is om erfelijkheidsonderzoek te doen, wordt dit vergoed vanuit de basisverzekering. Als je nog geen zorgkosten hebt gemaakt, moet je wel eerst het eigen risico van 385 euro betalen.
Wordt Taxol vergoed?
Taxol is een vorm van chemotherapie en chemotherapie valt onder de basisverzekering. Het moet binnen de indicatie vallen. Dat betekent dat er wetenschappelijk bewijs moet zijn dat het werkt voor het ziektebeeld waarvoor het gegeven wordt.
Nu vrije artsenkeuze blijft kan de restitutiepolis komen te vervallen, klopt dat?
De discussie over het schrappen van artikel 13 van de Zorgwet ging over de vraag of zorgverzekeraars minder dan 75 of 80% mochten vergoeden van zorg door niet-gecontracteerde zorgverleners. Dat is Vrije artsenkeuze genoemd, maar ging niet zozeer over de vraag of je naar de arts van je keuze toe mocht, maar over de vraag of dat vergoed zou worden. Het schrappen is niet goedgekeurd door de Eerste kamer. Dat betekent dat zorgverzekeraars bij een natura-verzekering niet minder dan 75 of 80% mogen vergoeden als je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat. Dat betekent echter nog steeds dat 20 of 25% voor eigen rekening komen. als je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat. Bij een restitutiepolis kun je naar elke zorgverlener en wordt er vergoed op basis van het Nederlands tarief.