< >
Facebook Twitter Email

Fysiotherapiepraktijk CG

24-11-2015 Uw zorgverzekering in 2016

Het kiezen van de juiste zorgverzekering komt er binnenkort weer aan. De keuze is niet bepaald gemakkelijk met heel veel verschillende polissen en uitzonderingen. Alvast wat voorinformatie.
Naturapolis of restitutiepolis
In de zorgverzekering bestaan twee soorten polissen de naturapolis en de restitutiepolis. In de naturapolis selecteert de zorgverzekeraar de zorgverlener. U kunt daar naar toe zonder bijbetalen. U hebt geen keuzevrijheid. In de restitutiepolis mag de verzekerde zelf zijn arts of zorgverlener kiezen en de rekening declareren. Als je eigen keuze wilt, kun je het best kiezen voor de restitutiepolis. Bij de restitutiepolis moet je wel weer goed opletten hoe de verschillende zorg verzekerd is.
Groot verschil
Vroeger verschilden beide polissen niet zo veel van elkaar omdat verzekeraars toch verplicht waren het leeuwendeel van de niet-geselecteerde zorgverleners te betalen. Vanaf 2014 zijn zij van die verplichting af. Het verschil tussen de polissen is nu veel groter. De naturapolis zal goedkoper worden, de restitutiepolis duurder. Mogelijk dat de restitutiepolis ook beperkter gaat vergoeden. Goed beoordelen is dus belangrijk!
Eigen risico 2016
Het eigen risico gaat opnieuw omhoog. In 2011 was het nog een bedrag van € 170,00 Het eigen risico wordt in 2016 verhoogd naar een bedrag van maar liefst € 385,00. Ruim een verdubbeling dus. De verzekerde met een laag of minimaal inkomen kan rekenen op een extra compensatie in de zorgtoeslag.
Overstappen
Indien u in het bezit bent van een zorgverzekering, kunt u naar een nieuwe zorgverzekering overstappen vanaf begin november tot 31 december.

Wanneer zijn nieuwe polissen bekend?
Om verzekerden niet voor onaangename verrassingen te plaatsen, moeten zorgverzekeraars voortaan vóór medio (19-20) november duidelijk maken met welke zorgverleners ze contracten hebben afgesloten.
Verzekerden die de zorgverlener van hun keuze er niet tussen zien staan, hebben dan nog voldoende tijd om voor het nieuwe premiejaar over te stappen naar een andere verzekeraar.

Bron: fysionieuws.nl