< >
Facebook Twitter Email

Fysiotherapiepraktijk CG

Visie

Fysiotherapiepraktijk heeft als toekomstperspectief om in een zich steeds veranderde gezondheidszorg de beste fysiotherapeutische zorg te bieden aan een brede patiëntenpopulatie, maar spitst zich ook toe op specifieke doelgroepen. Hierbij kan worden gedacht aan beweegprogramma’s voor patiënten met COPD, Diabetes Mellitus en looptraining voor Claudicatio Intermittens.
Fysiotherapiepraktijk CG is gespecialiseerd in oncologiefysiotherapie tijdens alle voorkomende ziektestadia bij kanker. Behandeling kan plaatsvinden zowel tijdens als na afronding van de medische behandeling van kanker. Ook specialiseert de praktijk zich in oedeemtherapie. De fysiotherapeuten behandelen volgens de meest recente wetenschappelijke inzichten.