< >
Facebook Twitter Email

Fysiotherapiepraktijk CG

Behandelvoorwaarden

Behandelvoorwaarden Fysiotherapie

Deze behandelvoorwaarden maken onderdeel uit van alle behandelingsovereenkomsten gesloten tussen Fysiotherapiepraktijk CG en haar patiënten.
1. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen door de patiënt dienen uiterlijk 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Wanneer de patiënt niet afzegt binnen de gestelde termijn, wordt 75% van het behandeltarief bij de patiënt in rekening gebracht. De door de Fysiotherapiepraktijk CG afgezegde afspraken worden verzet naar een nader tussen partijen te bepalen datum en tijdstip.
2. Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, wordt een registratie van medische en administratieve gegevens bijgehouden. Op deze registratie is de Wet op de Persoonsgegevens van toepassing. De medewerkers van Fysiotherapiepraktijk CG gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden zich hierbij aan deze wettelijke regels.
3. Indien zittingen te declareren zijn bij een zorgverzekeraar waar Fysiotherapiepraktijk CG een overeenkomst mee heeft zal deze declaratie digitaal worden gedaan. Indien de zorgverzekering niet volledige dekking geeft zullen de kosten aan de patiënt zelf worden gefactureerd op basis van het praktijktarief. Dit tarief wordt door Fysiotherapiepraktijk CG bepaald op grond van de bepaling van vrije tarieven fysiotherapie. Deze zijn te vinden op de website.
4. De kosten van behandeling van minderjarigen, worden in rekening gebracht aan de wettelijk vertegenwoordigers.
5. Fysiotherapiepraktijk CG is niet verantwoordelijk voor het toezicht van het aantal vergoede zittingen, tenzij vooraf duidelijk schriftelijk overeengekomen. Het bijhouden van de zitting hoeveelheid is ten allen tijden de verantwoordelijkheid van de patiënt.
6. Gefactureerde betalingen dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur door de patiënt te geschieden. De betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudst openstaande facturen. Patiënten die géén of géén volledige aanspraak (meer) kunnen maken voor vergoeding uit hun aanvullende verzekering krijgen de behandelingen particulier gefactureerd.
7. Dit regelement wordt aan iedere cliënt overhandigd bij aanvang van de therapie, training of cursus en de fysiotherapeuten werkzaam bij Fysiotherapiepraktijk CG gaan ervan uit dat u zich conformeert aan dit regelement.
8.  Deelname aan een training of een cursus gebeurt op eigen risico.
9.  Fysiotherapiepraktijk CG is nimmer verantwoordelijk voor vermissing of schade aan, zowel direct als indirect, goederen van cliënten.
10.  Fysiotherapiepraktijk CG conformeert zich aan de klachtenregeling volgens het KNGF.