< >
Facebook Twitter Email

Fysiotherapiepraktijk CG

Vrije keuze fysiotherapie

Je kunt in Nederland zelf kiezen voor een zorgverlener of zorginstelling!

In de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn de rechten en plichten van patiënten en zorgverleners vastgelegd. Het recht op vrije keuze voor een zorgverlener of zorginstelling is hier niet in opgenomen. Dat recht heb je via artikel 13 van de Zorgverzekeringswet (Zvw). (bron: Patiëntenfederatie Nederland, Keuzevrijheid in de zorg)

Dit is ongeacht of een arts en/of een specialist u verwijst naar een bepaalde praktijk en/of therapeut.

Toch krijgen wij vaak te horen dat mensen naar een bepaalde locatie worden verwezen, welke of ver weg is, of u niet bekend is. En dat zij achteraf zeggen niet te weten dat de revalidatie of therapie ook dichtbij en door een bekende therapeut had kunnen worden gegeven.

De verwijzing die de arts en/of specialist uitschrijft is ook geldig, wanneer u niet naar de geadviseerde therapeut of instelling gaat.

Wees er dus alert op dat de keuze voor een bepaalde praktijk en/of behandelaar uiteindelijk altijd bij uzelf ligt.

In onze praktijk zijn er veel mogelijkheden om aan uw herstel en/of revalidatie te werken. Naast de behandelruimtes, maken wij gebruik van de uitgebreide trainingsmogelijkheden binnen fitnesscentrum Classic Gym. Door de nauwe samenwerking verloopt de eventuele doorstroom naar de fitness zeer geleidelijk, zodat u ook na uw herstel zelfstandig door kan waar u bent geëindigd met de fysiotherapeut.

Maak een Afspraak via ons patiëntenportaal.