< >
Facebook Twitter Email

Fysiotherapiepraktijk CG

Revalidatie bij Coronapatiënten

Als gevolg van het Coronavirus kunt u nog lange tijd hinder ondervinden van verschillende symptomen. 60% van de Coronapatiënten hebben na een jaar nog last van fysieke klachten.

De meest voorkomende klachten die u kunt ervaren zijn:
• Pijn
• Verminderde spierkracht
• Verminderd uithoudingsvermogen
• Conditieverlies
• Kortademigheid
• Stijfheid van gewrichten
• Vermoeidheid
• Gewichtsverlies
• Cognitieve problemen

Patiënten met een mildere vorm van Corona zijn vaak in thuisisolatie herstelt. Patiënten met ernstigere Coronaverschijnselen, zijn opgenomen geweest op een verpleegafdeling of de IC in het ziekenhuis. Na IC-opname zijn IC verworven spierzwakte en een sterk verminderde longfunctie a.g.v. longfibrose de grootste problemen. Na een aantal dagen ben je al zo’n 18% van je spiermassa verloren en is er sprake van verminderde ademspierkracht en longcapaciteit. Eenvoudige activiteiten van het dagelijks leven, zoals douchen, aankleden en traplopen kunnen dan als een grote inspanning worden ervaren. Het kunstmatige in coma houden en het beademen van patiënten, kunnen achteraf een behoorlijke mentale impact hebben.

De revalidatie van Coronapatiënten is daarom gericht op:

• Longfunctie (kortademigheid en benauwdheid)
• Fysiek functioneren
  (kracht, conditie, activiteiten uit het dagelijks leven en balans)
• Mentaal functioneren (geheugen, concentratie, depressie en angst)

Wat biedt Fysiotherapiepraktijk CG binnen de Coronarevalidatie:

Al bijna 15 jaar worden in onze praktijk patiënten met COPD en astma gerevalideerd. Daarvoor zijn specifieke scholingen gevolgd. Vanuit het specialisme oncologiefysiotherapie is er ruime ervaring met revalidatie van patiënten die kampen met de gevolgen van longkanker, zoals longfibrose door bestraling en verminderde longcapaciteit, na het operatief verwijderen van een deel van de long.

Ten behoeve van COVID-19 revalidatie heeft Jeanine complementaire cursussen gevolgd:
• ‘Coronarevalidatie in de eerste lijn voor longfysiotherapeuten’
    (Chronisch Zorgnet)
• ‘COVID-revalidatie na IC-opname’ (REACH)
• ‘KNGF Standpunt COVID-19’ (KNGF)

De praktijk beschikt over 2 afgescheiden trainingsruimten met de benodigde fitnessapparatuur, hanteert goede hygiënische maatregelen, desinfecteert zowel de apparatuur als ruimten en de fysiotherapeuten dragen, wanneer noodzakelijk, beschermende materialen (mondkapje, bril, schort, handschoenen). U kunt dus op een veilige manier weer aan uw herstel na Corona werken.

Multidisciplinaire samenwerking

Bij voedingsproblematiek of blijvende problemen in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten of terugkeer naar het werk, zal de expertise van een diëtist of ergotherapeut worden ingeroepen.

Vergoeding

Als u COVID-19 heeft gehad en u tijdens uw herstel klachten of beperkingen ervaart, kunt u in aanmerking komen voor deze herstelzorg. Uw huisarts of medisch specialist bepaalt op grond van uw klachten welke zorg nodig is.

Uw huisarts of medisch specialist stelt vast of er waarschijnlijk sprake is geweest van COVID19 en of u deze zorg moet krijgen. U hoeft niet positief getest te zijn op het coronavirus. U hoeft ook niet opgenomen te zijn geweest in het ziekenhuis. Wel is een verwijzing van de arts of specialist nodig.

Een voorwaarde om paramedische herstelzorg vergoed te krijgen is dat u toestemt met deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. U geeft dan toestemming om gegevens over uw gezondheid en behandeling te delen met de onderzoekers. Zonder deze toestemming wordt de zorg niet vergoed. Met het onderzoek worden de effecten en kosten van paramedische herstelzorg voor COVID-19 onderzocht.

Voor meer informatie met betrekking tot de herstelzorg, verwijzen wij u graag door naar onderstaande website.
Informatiebrief over de voorwaarden die gelden bij paramedische herstelzorg na COVID-19