< >
Facebook Twitter Email

Fysiotherapiepraktijk CG

Revalidatie bij Coronapatiënten

Als gevolg van het Coronavirus kunt u nog lange tijd hinder ondervinden van verschillende symptomen. 60% van de Coronapatiënten hebben na een jaar nog last van fysieke klachten.

De meest voorkomende klachten die u kunt ervaren zijn:
• Pijn
• Verminderde spierkracht
• Verminderd uithoudingsvermogen
• Conditieverlies
• Kortademigheid
• Stijfheid van gewrichten
• Vermoeidheid
• Gewichtsverlies
• Cognitieve problemen

Patiënten met een mildere vorm van Corona zijn vaak in thuisisolatie herstelt. Patiënten met ernstigere Coronaverschijnselen, zijn opgenomen geweest op een verpleegafdeling of de IC in het ziekenhuis. Na IC-opname zijn IC verworven spierzwakte en een sterk verminderde longfunctie a.g.v. longfibrose de grootste problemen. Na een aantal dagen ben je al zo’n 18% van je spiermassa verloren en is er sprake van verminderde ademspierkracht en longcapaciteit. Eenvoudige activiteiten van het dagelijks leven, zoals douchen, aankleden en traplopen kunnen dan als een grote inspanning worden ervaren. Het kunstmatige in coma houden en het beademen van patiënten, kunnen achteraf een behoorlijke mentale impact hebben.

De revalidatie van Coronapatiënten is daarom gericht op:

• Longfunctie (kortademigheid en benauwdheid)
• Fysiek functioneren
  (kracht, conditie, activiteiten uit het dagelijks leven en balans)
• Mentaal functioneren (geheugen, concentratie, depressie en angst)

Wat biedt Fysiotherapiepraktijk CG binnen de Coronarevalidatie:

Al bijna 15 jaar worden in onze praktijk patiënten met COPD en astma gerevalideerd. Daarvoor zijn specifieke scholingen gevolgd. Vanuit het specialisme oncologiefysiotherapie is er ruime ervaring met revalidatie van patiënten die kampen met de gevolgen van longkanker, zoals longfibrose door bestraling en verminderde longcapaciteit, na het operatief verwijderen van een deel van de long.

Ten behoeve van COVID-19 revalidatie heeft Jeanine complementaire cursussen gevolgd:
• ‘Coronarevalidatie in de eerste lijn voor longfysiotherapeuten’
    (Chronisch Zorgnet)
• ‘COVID-revalidatie na IC-opname’ (REACH)
• ‘KNGF Standpunt COVID-19’ (KNGF)

De praktijk beschikt over 2 afgescheiden trainingsruimten met de benodigde fitnessapparatuur, hanteert goede hygiënische maatregelen, desinfecteert zowel de apparatuur als ruimten en de fysiotherapeuten dragen, wanneer noodzakelijk, beschermende materialen (mondkapje, bril, schort, handschoenen). U kunt dus op een veilige manier weer aan uw herstel na Corona werken.

Multidisciplinaire samenwerking

Bij voedingsproblematiek of blijvende problemen in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten of terugkeer naar het werk, zal de expertise van een diëtist of ergotherapeut worden ingeroepen.

Vergoeding

Om in aanmerking te komen voor vergoeding vanuit de basisverzekering, moet middels een test zijn aangetoond dat er sprake was van het Coronavirus. Is Corona niet middels een test vastgesteld dan zal de vergoeding plaatsvinden vanuit de aanvullende verzekering.