< >
Facebook Twitter Email

Fysiotherapiepraktijk CG

Visie en Kwaliteit

Visie

Fysiotherapiepraktijk CG heeft als toekomstperspectief om in een zich steeds veranderde gezondheidszorg de beste fysiotherapeutische zorg te bieden aan een brede patiëntenpopulatie, maar spitst zich ook toe op specifieke doelgroepen. Hierbij kan worden gedacht aan beweegprogramma’s voor patiënten met COPD en revalidatietrajecten voor ortopedische en oncologische klachten.

Fysiotherapiepraktijk CG is gespecialiseerd in oncologiefysiotherapie tijdens alle voorkomende ziektestadia bij kanker. Behandeling kan plaatsvinden zowel tijdens als na afronding van de medische behandeling van kanker. Ook specialiseert de praktijk zich in oedeemtherapie. De fysiotherapeuten behandelen volgens de meest recente wetenschappelijke inzichten.

Kwaliteit

Voordat een fysiotherapeut zelfstandig patiënten mag behandelen, moet hij of zij ingeschreven staan in het BIG-register. Hiervoor gelden strenge eisen, waaronder een diploma van de studie fysiotherapie. De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd en mag dus niet door iedereen gebruikt worden. Vanuit de beroepsorganisatie, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, wordt een actief beleid gevoerd om de kwaliteit van fysiotherapie verder te verhogen. Daarbij kunt u denken aan gedragsregels, richtlijnen voor behandelingen, een wettelijke klachtenprocedure en wetenschappelijk onderzoek. Ook wordt bijscholing gestimuleerd. Wie aan alle eisen van behandelingen, praktijkervaring, scholing en vakoverleg voldoet, kan worden opgenomen in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF. Alle bij Fysiotherapiepraktijk CG werkzame therapeuten voldoen aan deze eisen en zijn opgenomen in het Kwaliteitsregister van het KNGF.