< >
Facebook Twitter Email

Fysiotherapiepraktijk CG

Vervolgmodules Beweegprogramma DM II

Diabetes mellitus (DM) is een van de meest voorkomende aandoeningen in Nederland.
De verwachting is dat het aantal diabetespatiënten de komende jaren fors zal stijgen.
Bijkomend probleem is het veel voorkomen van aandoeningen naast de DM en, op termijn, chronische complicaties.
Vroegtijdig stellen van de diagnose en adequate behandeling door het reguleren van het bloedsuikergehalte is dus van groot belang.
Vele studies tonen aan dat diabetespatiënten of mensen met verhoogd risico op DM baat hebben bij bewegen.
Bewegen heeft invloed op verschillende factoren die betrokken zijn bij de regulering van het bloedglucosegehalte en daarom wordt bewegen steeds meer opgevat als onderdeel van de multidisciplinaire behandeling.
Een aantal fysiotherapeuten werkzaam bij fysiotherapiepraktijk CG hebben de vervolgmodule ‘Diabetes Mellitus type 2’ van het NPI gevolgd en kunnen u ondersteunen, met name als het gaat om het structureel veranderen van het beweeggedrag.
Met de specifieke kennis waarover de fysiotherapeut beschikt, kan deze een beweegprogramma opstellen dat is afgestemd op de fysieke beperkingen en mogelijkheden en de doelstellingen van de individuele diabetespatiënt.

De Standaard Beweeginterventie diabetes mellitus type 2, die is opgesteld door het KNGF (Koninklijk Nederland Genootschap voor de Fysiotherapie) biedt houvast aan de fysiotherapeut bij het opstellen van een beweegprogramma voor mensen die moeite hebben met het zelfstandig onderhouden van een actieve leefstijl.
Het beweegprogramma wordt opgesteld aan de hand van de wensen van de patiënt, de individuele trainingsdoelen en eventueel andere ziekten/ aandoeningen, met als mogelijk trainingsdoel:

– Het ontwikkelen en onderhouden van een actieve leefstijl
– Trainen van de lokale spierkracht en het spieruithoudingsvermogen
– Gewichtsreductie
– Het verbeteren van het balansgevoel en het verhogen van het algemeen welbevinden
– Het bestrijden van beïnvloedbare risicofactoren, zoals het ontstaan van hart- en vaatziekten en botontkalking.

In de praktijk betekend dit dat er vooral geoefend zal worden op het gebied van het vergroten van het uithoudingsvermogen en de spierkracht, er adviezen gegeven zullen worden t.a.v. bewegen en het ervaren van plezier in bewegen.