< >
Facebook Twitter Email

Fysiotherapiepraktijk CG

Vervolgmodules Beweegprogramma COPD

Een aantal fysiotherapeuten die bij ons werkzaam zijn hebben de basismodule ‘beweegprogramma’s’ gevolgd en daaraan de verdiepingsmodule ‘COPD’ gedaan. Er wordt zoveel als mogelijk gewerkt volgens de richtlijn Fysiotherapie bij patiënten met chronisch obstructieve longziekten (COPD) van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Dit is een gids voor fysiotherapeuten over de behandeling van mensen met COPD, gebaseerd op o.a. de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek.

Het consensusdocument van het Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) betreffende de aanpak van COPD gebruikt de volgende definitie:
‘Chronisch obstructief longlijden is een vermijdbare en behandelbare aandoening met significante extrapulmonale effecten die kunnen bijdragen tot de ernst van de aandoening bij individuele patiënten. De pulmonale component wordt gekenmerkt door luchtwegobstructie die niet volledig reversibel is. De luchtwegobstructie is progressief en geassocieerd met een abnormale inflammatoire respons van de longen op schadelijke partikels of gassen.’
Naast kortademigheid, hoesten, piepen, slijmproductie en herhaaldelijke infecties, worden ook systemische gevolgen beschreven, zoals achteruitgang van de algemene conditie, spierzwakte, gewichtsverlies en ondervoeding. De fysieke activiteit in het dagelijks leven is significant verminderd vergeleken met die van gezonde ouderen. Bovendien komen psychosociale problemen voor, zoals depressie, angst en sociaal isolement.
Deze factoren dragen allemaal bij tot de gezondheidstoestand van de patiënten en vormen belangrijke aangrijpingspunten voor de behandeling. De aangeboden fysiotherapie is meestal gericht op een probleemoplossende aanpak en maakt, indien mogelijk, deel uit van een multidisciplinaire behandeling.

De fysiotherapeutische behandeling richt zich op: kortademigheid, afgenomen inspanningsvermogen, fysieke inactiviteit en moeite met het ophoesten. Dit houdt in dat er voornamelijk geoefend zal worden op het gebied van inspanningstraining, weerstandstraining en ademhalingsoefeningen, hetzij individueel hetzij met meerdere mensen samen.