< >
Facebook Twitter Email

Fysiotherapiepraktijk CG

Sportfysiotherapie

Sportfysiotherapie is een specialisme binnen de fysiotherapie dat zich richt op de behandeling en begeleiding van sporters met lichamelijke klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. Sportfysiotherapie wordt dus ingezet bij begeleiding van herstel, ontwikkeling en behoud van de individuele sportvaardigheid.

Behandeling

Een sportfysiotherapeuten komt tot een specifieke sportfysiotherapeutische diagnose, die richting en inhoud geeft aan de sportfysiotherapeutische behandeling. De behandeling richt zich op het bevorderen, waarborgen en herstellen van de gezondheid van mensen die (weer) willen inspannen, activiteiten willen ontplooien of sporten. Kenmerk van sporten is, dat de inspanning die wordt uitgevoerd met een hogere intensiteit en/of grotere omvang wordt uitgevoerd dan in het Algemeen Dagelijks Leven (ADL) gebruikelijk is.

Andere rollen

Daarnaast speelt de sportfysiotherapeut een rol bij:
• Sportanalyse: de sportfysiotherapeut is in staat het bewegen in relatie tot blessures en performance te analyseren.
• Preventie: De sportfysiotherapeut richt zich op 2 vormen van preventie, waarbij wordt uitgegaan van een individueel gezondheidsprobleem en de hulpvraag van de sporter.
• geïndiceerde preventie: doelstelling is om o.b.v. een individuele inschatting van het risicoprofiel toekomstige blessures te voorkomen.
• zorggerelateerde preventie: bij een bestaande blessure een interventie gedaan om ernstige complicaties of pathologie in de toekomst te voorkomen.

Werkdomein

Recreatiegerichte sporters
Prestatiegerichte sporters
Maximale sporters
Chronisch zieken en mindervalide sporters

Verwijzing en Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF)

De sportfysiotherapeut behandelt na verwijzing door huisarts of medisch specialist of op verzoek van de cliënt zelf of op verzoek van een collega fysiotherapeut(-specialist).
Indien tijdens het diagnostische proces blijkt dat het gezondheidsprobleem niet past binnen het sportfysiotherapeutisch domein, verwijst de sportfysiotherapeut de cliënt door naar een andere fysiotherapeutisch specialist, medisch specialist of huisarts.