< >
Facebook Twitter Email

Fysiotherapiepraktijk CG

Orthopedie en Artrose

Hieronder vindt u een aantal trainingen/scholingen/cursussen, welke onze therapeuten hebben gevolgd, om u te helpen en ondersteunen op het gebied van orthopedie en artrose.

Netwerk Artrose

Het Netwerk Artrose biedt u een netwerk van huisartsen, fysiotherapeuten en orthopedisch chirurgen die sámen de meest optimale behandeling van uw artrose nastreven. Daarbij bieden wij u heldere informatie over de diagnose artrose en een duidelijke werkwijze waarbij u als patiënt centraal staat.

Voldoende bewegen en thuis oefenen zijn een cruciaal onderdeel van de behandeling van artrose. De oefeningen zijn opgesteld en voor u geselecteerd in overleg met READE, hét centrum voor revalidatiegeneeskunde en reumatologie in Amsterdam. Met deze oefeningen zijn goede resultaten behaald – minder pijn en verbetering van dagelijkse beweging – door patiënten met een milde maar ook ernstige vorm van artrose.

Wanneer deze oefeningen niet (meer) het gewenste resultaat oplevert of als de heup of knie te ver gevorderde artrose heeft, kan er gekozen worden om een knie- of heupprothese te plaatsen.

Het Netwerk Artrose zet zich ook bij deze stap in voor een zo optimaal mogelijke behandelflow.
De betrokken zorgverleners (huisarts, orthopedisch chirurg en fysiotherapeut) beseffen steeds meer dat een zo goed mogelijk resultaat van de operatie en nabehandeling alleen maar bereikt kan worden als er in een team wordt samengewerkt.

Dit betekent onderling goede afspraken maken, met elkaar overleggen, werken volgens vastgestelde behandelplannen en kennis en kunde delen. Maar ook met elkaar kijken wat er minder goed gaat en waar het beter kan. Samen met patiënten testen wij continu de kwaliteit van wat we doen. Door goed naar elkaar te luisteren leren we zo wat goed gaat en wat beter kan. Kortom, samenwerken aan optimale zorg.

Netwerk Artrose

Netwerk Rug

Het Rug-netwerk is een samenwerkingsverband van eerstelijnsfysiotherapeuten en oefentherapeuten die samenwerken met ziekenhuizen en revalidatiecentra over de behandeling van mensen met lage rugpijn. Het is opgezet om de kwaliteit van de zorg voor mensen met rugklachten te verbeteren. De aangesloten praktijken werken volgens de laatste richtlijnen en wetenschappelijke ontwikkelingen, vastgelegd in behandelprotocollen.

Het Rug-netwerk heeft een nauwe relatie met universiteiten en onderwijsinstellingen en legt daardoor het verband tussen wetenschap en praktijk. Inhoudelijke scholing en visitatie zorgen voor borging van de kwaliteit van handelen van de therapeuten. 

Traumatologie en Fractuurgenezing

Een fysiotherapeut behandelt met enige regelmaat patiënten met een fractuur. Normaal geneest een factuur, afhankelijk van de gekozen behandeling, in 6 tot 12 weken en kan de extremiteit veelal weer belast worden. De fysiotherapeut dient kennis te hebben van de fractuurgenezingsprincipes en behandelmogelijkheden.

Tijdens de genezingsfase is het van belang te begrijpen hoe de belasting opgebouwd moet worden, wat de signalen zijn van overbelasting en hoe de therapie daarop afgestemd moet worden. Daarnaast herkent de therapeut een afwijkend beloop en communiceert deze bevindingen adequaat naar de (trauma)chirurg.

Wij zullen dan ook samen met u, een persoonlijk behandelplan opstellen. Aangepast op de status van de fractuur en uw gestelde doelen.