< >
Facebook Twitter Email

Fysiotherapiepraktijk CG

09-11-2015 Onderzoek Functional Movement Screen

In het kader van een afstudeeropdracht voor de Master Oncologiefysiotherapie doet Jeanine Reijnders van Fysiotherapiepraktijk CG onderzoek naar een functioneel meetinstrument, de Functional Movement Screen (FMS). Doel van het onderzoek is om te beoordelen of de FMS een valide meetinstrument is om bij oncologiepatiënten het algeheel fysiek functioneren objectief te kunnen meten. Dit omdat het de Richtlijn oncologische revalidatie ontbreekt aan een meetinstrument waarmee zowel de functies van de benen, de armen en de rompstabiliteit kunnen worden beoordeeld. Middels het onderzoek hopen wij aan te kunnen tonen dat de FMS van toegevoegde of zelfs vervangende waarde zou kunnen zijn op de huidige aanbevolen meetinstrumenten uit de Richtlijn. De FMS is een eenvoudig, goedkoop en weinig ruimte-innemend meetinstrument en is daarmee innovatief voor het werkveld van de oncologiefysiotherapeut.

Ervaart u beperkingen in uw fysiek functioneren als gevolg van kanker of de medische behandeling daarvan? Bent u benieuwd naar uw fysiek functioneren of wilt u bijdragen aan vernieuwing binnen het vakgebied van de oncologiefysiotherapie dan zijn wij op zoek naar u voor een eenmalige meting!

Deelname duurt ongeveer 45 minuten. De meting bestaat uit het uitvragen van een patiëntgegevens, invullen van 2 korte vragenlijsten en het doen van een fysieke test. We verwerken de gegevens op een zodanige manier dat niemand kan weten wat uw onderzoeksresultaten zijn, geanonimiseerd en gecodeerd, en geven uw gegevens ook niet door aan anderen.

Als dank voor uw medewerking ontvangt u een kosteloos advies betreffende uw fysiek functioneren op basis van uw meetresultaten. 
Mocht u vragen hebben en/of wilt u zich aanmelden voor deelname aan het onderzoek, mailt/belt/ schrijft u dan naar Jeanine Reijnders van Fysiotherapiepraktijk CG.